COMISSIONS

Aquí trobaràs totes les comissions que formen part de l’associació, una breu descripció i com contactar amb elles.

COMISSIONS

A Can Batlló ens organitzem en diverses comissions i projectes productius. Aquí els pots trobar descrits tots, juntament amb la seva ubicació (aquelles que tinguin espai assignat).

ATENCIÓ: degut a la gran demanda no cedim els nostres espais per filmacions o sessions fotogràfiques ja que faria impossible realitzar totes les nostres activitats i treball voluntari del dia a dia.