COMISSIÓ

Negociació i Estratègia

Hi participen una mitjana de 14 persones, procedents de diferents comissions i projectes de Can Batlló amb l’objectiu que sigui un col·lectiu el més representatiu possible.

Com a negociació, són els encarregats de parlar amb els representants de l’Ajuntament per transmetre els mandats de l’Assemblea de Can Batlló. Assisteixen a les reunions proposades per la comissió o pel mateix Ajuntament, i també formen part de la comissió de Seguiment de Can Batlló que es troben periòdicament amb els responsables del Districte. Vetllen per que l’Ajuntament compleixi els acords recollits en el Conveni de Cessió, signat entre les dues parts, al Març del 2019.

Com a grup d’estratègia, debaten i elaboren propostes de futur per Can Batlló que després transmeten a la Assemblea General per debatre i validar.

Espai

Bloc 11

HORARI

Amb cita prèvia enviat mail

Contacte

negociaciocb@gmail.com

Xarxes socials