Can batlló

QUI SOM

L’Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló, és un equipament social i cultural ubicat en diferents naus, a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló, al barri de la Bordeta.

Naus cedides per l’Ajuntament i que ocupen un total de 13.000 m2.

Gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del teixit social del barri, s’ha anat construint una experiència pròpia de gestió d’un espai entès com un “bé comú urbà”, que ha albergat centenars d’iniciatives comunitàries i ha contribuït, des de l’experiència pràctica, a fer possible un urbanisme des de baix, transformador i popular.

Els principals objectius de l’associació són:

N

Construir un espai de participació veïnal i comunitari que integri a les entitats, associacions i col·lectius afins del barri

N

Desenvolupar mecanismes de participació col·lectiva i horitzontal

N

Practicar l’autogestió com a model organitzatiu de base

N

Generar espais lliures, no discriminatoris, no sexistes, que fomentin la diversitat sexual, de gènere i funcional

N

Potenciar les experiències d’economia social i solidària per esdevenir una alternativa basada en l’autofinançament

N

Afavorir la creació de nous models socials i urbanístics basats en l’ajuda mútua, la igualtat i la no discriminació de cap tipus

N
Fomentar l’associacionisme i el cooperativisme

Espais

En aquest mapa trobareu l’ubicació de tots els projectes de Can Batlló 

BLOC 11

• Activitats
• Bar
• Biblioteca Josep Pons
• Economia
• Espai de Creació Musical
• Espai de Costura
• Estratègia i Negociació
• La Fondona
• Rocòdrom
• Secretaria

NAU 69

 • Cuina

NAU ARTS GRÀFIQUES

• Arts
• Impremta col·lectiva
• Editorial Descontrol

BLOC 9

• Circ
• Mobilitat

MASIA PALLERIA

• Arcàdia
• Esplai Espurna
• La Garrofera
• Xarxa d’aliments
• Los ayudantes

BLOC 2

• Fundació Salvador Seguí
• La Nau espai familiar

NAU CENTRALL

• Coopolis
• Eines
• Garatge

HORTS

• Horts

INFRAESTRUCTURES

• Infraestructures

Fusteria

• Fusteria

NAU 87-89

• CeDoc
• Taller de birres de Can Batlló

LA BORDA

• La Borda

LA CANTINA

• La Cantina Lab

Història

Can Batlló: des del temps de fàbriques a l’actualitat

Temps de fàbriques

El recinte de Can Batlló permetria una narració complerta del fenomen fabril a Catalunya i de l’aparició d’una burgesia i un proletariat català. Un enorme recinte com el de Can Batlló permetria seguir els processos de producció del tèxtil, ja que dins d’aquesta fàbrica, i seguint el model que també havien iniciat els Muntadas a l’Espanya Industrial, es realitzaven pas per pas tots els processos, de manera que el cotó entrava sense tracta i els teixits sortien ja tenyits.

Després de diversos projectes industrials amb els seus germans, com l’actual Escola del Treball, l’any 1878 Joan Batlló va comprar uns terrenys a la Bordeta on hi havia la finca de Can Mangala, a tocar amb el Canal de la Infanta. Aquest és l’origen de Can Batlló, una fàbrica on van treballar milers de veïns i veïnes de La Bordeta.

Els carrers i espais de Can Batlló encara permeten viure la sensació de trobar-se dins d’un espai industrial, un fet que s’ha perdut a moltes de les fàbriques reconvertides de la ciutat de Barcelona i que quasi només es pot viure a les colònies del Llobregat. Can Batlló ofereix aquesta possible descoberta sensorial sense necessitat de desplaçar-se lluny, arribant a peu o en transport públic.

La Plataforma Can Batlló és pel barri neix per a reivindicar la transformació del recinte de Can Batlló que, a partir del Pla General Metropolità de l’any 1976, ha d’esdevenir zona verda i equipaments per al barri.

La Plataforma

La Plataforma es reactiva l’any 2009 després d’alguns anys de latència. Davant l’incompliment sistemàtic per part de l’Ajuntament de tots els terminis i tots els calendaris relacionats amb el projecte, el 2009 llencem un ultimàtum: “Si al juny de 2011 les màquines excavadores no estan en el recinte de Can Batlló, entrarem nosaltres i començarem a construir l’espai públic i equipaments que necessitem”. La regidora del Districte riu. És gener de 2010, 34 anys després que s’aprovés el PGM de 1976, i darrera aquesta afirmació comença un moviment reivindicatiu popular, un compte enrere [tic tac, tic tac, marcava el rellotge], per a l’entrada al recinte.
El compte enrere es desenvolupa “in crescendo” amb l’estratègia d’enfortir i legitimar el moviment, i amb el suport de múltiples associacions i moviments socials del La Bordeta, Sants i la ciutat. Un procés intens que culmina en un context històric i social concret: les ocupacions de les places arran del moviment del 15M.
A menys d’una setmana de la data assenyalada per l’entrada veïnal, l’11 de juny de 2011, l’Ajuntament, degut a la pressió social i l’alta repercussió mediàtica, cedeix una de les naus de Can Batlló a la Plataforma, com a equipament social autogestionat pel veïnat de Sants i la Bordeta; neix el Bloc Onze.
L’11 de juny se celebra que, amb l’obertura d’una part del recinte per a ús públic, comença una nova etapa en el procés de rehabilitar i transformar Can Batlló.
Des d’aleshores la Plataforma Can Batlló és pel barri s’ha mantingut activa com a espai de reflexió i reivindicació entorn el recinte, repensant col·lectivament com ha de ser la transformació de Can Batlló. Analitzant i posant en crisi la proposta de transformació definida segons un model de ciutat caduc, en què la tàbula rasa era l’eina principal per a modificar grans àrees urbanes. Des de la Plataforma s’ha treballat per obrir el recinte al barri, permetent el pas de vianants a través del recinte pel Carrer Onze de Juny de 2011. Tot i el que hem aconseguit, des de la Plataforma seguim amb la reivindicació. El barri segueix necessitant els equipaments, els habitatges i la zona verda previstos des de fa tants anys.

Transformació del recinte

La transformació del recinte de Can Batlló s’activa a partir del juny de 2011, amb l’entrada veïnal al recinte. La primera nau aconseguida és el Bloc Onze. La seva rehabilitació, realitzada amb jornades de treball col·lectiu, dura més de dos anys. El primer espai habilitat és la Biblioteca Popular Josep Pons. Posteriorment s’han anat rehabilitant un bar i espai de trobada, un auditori, un rocòdrom i diverses sales polivalents per a fer-hi activitats i tallers
L’autogestió del Bloc Onze al llarg dels primers anys legitima la Plataforma de Can Batlló per demanar les cessió de més naus per a ubicar-hi nous projectes comunitaris. Al llarg dels anys s’han anat transformant més espais i s’hi han anat ubicant nous usos: el taller d’infraestructures, la fusteria, la impremta col·lectiva, el centre de documentació, espai familiar, l’espai d’arts,
Altres projectes que formen part de la Plataforma, de més llarg recorregut i envergadura – la cooperativa d’habitatges La Borda, el viver de cooperatives Coòpolis i l’escola Arcàdia – es van gestant per a poder-se ubicar a can Batlló.

La relació urbana dels carrers del recinte amb el barri també ha estat una conquesta aconseguida per la Plataforma, que ha lluitat des de l’inici per a l’obertura i permeabilització del recinte. Amb la campanya ‘A la primavera tirem el mur!’, l’abril de 2013 es va aconseguir enderrocar part del mur perimetral del recinte, i per tant, obrir el nou carrer Onze de Juny de 2011 de punta a punta, integrant-se com un carrer més a la trama urbana del barri. Des d’aleshores, el carrer ha pres molta vida, i molta gent del barri el recorre, com havia estat possible als anys 80, quan el recinte, tot i la seva intensa activitat industrial, era obert i permeable. El 2013 s’inaugura, juntament amb el nou carrer, el primer hort i jardí comunitari (de 50m2), ubicats a la Plaça de la Pelleria. Posteriorment, a la tardor 2014  els horts i jardins es van traslladar a una zona comunitària al tram mig del carrer Onze de Juny, al centre del recinte, ocupant actualment 300 m2.
Des de la Plataforma també s’ha desenvolupat un projecte per a la transformació de l’espai públic d’enfront el Bloc Onze. El projecte es basa en un enderroc parcial del Bloc 12, mantenint-ne la façana i part de l’estructura per tal de conservar el carrer i generar un espai públic qualificat i amb forta identitat a través del reconeixement i incorporació del patrimoni.

Des de la Plataforma s’ha treballat i posat en crisi el projecte urbanístic vigent, aportant propostes que reformulen la transformació. Actualment s’està treballant per a fer una nova modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit Can Batlló-Magòria, sota els següents criteris:

 

  • Usos. Reconeixement dels projectes existents i incorporació de nous usos sense perdre superfície de zona verda.
  • Rehabilitar. Fomentar la reutilització de naus existents, minimitzant els enderrocs i la construcció d’obra nova.
  • Connectivitat i espai lliure. Garantir una bona accessibilitat i connexió La construcció del parc encara està per fer. Després d’enderrocar algunes naus, durant el 2015-16 s’ha desenvolupat una urbanització infraestructural del recinte, passant canalitzacions i instal·lacions, i definint una trama de “camins verds” vers el futur parc. La primavera 2016 a l’anterior zona de pàrquing de vehicles al centre del recinte s’han instal·lat pistes esportives de futbol, bàsquet i voleibol provisionals. El pàrquing ha sigut traslladat a la zona sud del recinte, podent-hi accedir des de la Gran Via al reurbanitzat carrer Parcerisa.

Can Batlló avui

Actualment són quaranta dos projectes i set comissions que conformen Can Batlló i que cobreixen diferents àmbits de la vida quotidiana oferint activitats i serveis al seu entorn més immediat. Aquestes iniciatives les podem agrupar en set àrees diferents com ho són: Xarxes veïnals i de suport mutu. Espais públics comunitaris externs. Salut, alimentació i esport. Activitat econòmica local. Educació; tallers, cultura i formació. I Habitatge.
A més a més, durant el 2020 s’han generat 13 grups de treball que, conjuntament amb els espais de Coordinació, Assemblea General i Assemblees Extraordinàries, conformen els mecanismes de debat, organització comunitària i presa de decisions de l’associació.
Dels quaranta dos projectes que conformen Can Batlló, actualment només dos tenen la seva ubicació i rehabilitació definitiva executada: La Borda i la CantinaLab. D’aquests CantinaLab és l’únic que ha estat rehabilitat pel districte de Sants-Montjuïc. La resta han estat construïts i rehabilitats de forma autònoma pels propis projectes.
Des del 2019, que es va signar la concessió dels 13.000m2, la nostra situació segueix en unes condicions precaritzades i inestables. Per tant hi ha 39 projectes sense ubicació definitiva, que resten a l’espera de les rehabilitacions pendents de les naus per a poder instal·lar-s’hi en unes condicions segures i estables.

El 31 de març de 2020 el Districte va proposar un calendari de rehabilitacions que s’allargaria fins al 2025 (en el millor dels casos). La manca d’espais on desenvolupar projectes, el mal estat dels espais provisionals i la pressió en la reubicació de projectes front l’enderrocament dels espais on es troben provisionalment allotjats ens fa considerar inacceptable aquesta “oferta”.

No obstant això, a diferència de l’Administració, seguim treballant en el compliment dels compromisos adquirits amb l’associació, com l’organització d’activitats públiques, participació en els torns de neteja comunitària, intercooperar amb la resta de grups, participar als òrgans de gestió i decisió, i en general vetllar pel benestar del projecte global.

transparencia

Aquí podeu trobar els documents oficials de la nostra associació

i

Estatuts de Can Batlló

Document descarrgable

i

Memòria 2020 de Can Batlló