Data

21 05 2024

Horari

21:00 - 23:00

Cominitat de Tarot

El Tarot és d’origen desconegut.
Dins les seves cartes estan xifrats coneixements i saviesa ancestrals.
Ens convida a un llenguatge, a trobar la PARAULA dins d’allò pictòric.
I allà està l’Univers i la dimensió d’allò Humà, amb totes les seves possibles passes per la vida.

Aquesta trobada és per a explicar què és i com s’hi juga.