COMISSIÓ

La Garrofera

Cooperativa ecològica autogestionada proveïdora d’aliments naturals seguint criteris de consum responsable.

Espai

Bloc 13, porta 1

HORARI

dimecres de 20h a 22h

Xarxes socials