COMISSIÓ

Infraestructures

Taller d’infraestructures de Can Batlló

Aquest taller neix de la necessitat d’encarar les obres de transformació de les naus cedides a l’Associació per a adequar-lo als usos que se li donen, és així que s’ha creat un taller amb veïns i veïnes i professionals dels oficis de metal•listeria, fusteria, electricitat, fontaneria i obra.

El taller d’infraestructures s’articula amb la comissió de disseny de l’espai per definir els enderrocs, les construccions i els serveis que executem en les transformacions de l’espai. La decisió de com acabaren sent els espais del bloc onze surt dels tallers que organitzem amb els grups que desenvolupen els seus projectes en els diferents espais que conformen l’Associació Espai Veïnal Autogestionat de Can Batlló, un cop definit el nou espai es porta a l’assemblea general per a la seva aprovació.

Tothom que vol ve a les jornades de treball i col•labora en els diferents processos de treball dels oficis, aprenent i familiaritzant-se amb ells.
El finançament del taller d’infraestructures, per les eines que s’han de reposar, eines noves i material divers de construcció, és a càrrec de l’assemblea del bloc onze que amb els diners generats a les activitats del bloc destina part d’ells per a infraestructures, segons les necessitats constructives.

Espai

Bloc 1, porta 77

HORARI

Ens reunim els dimecres de 9h a 13h. Tothom és benvingut!

Contacte

Infraestructures.cb@gmail.com
infraestructures@canbatllo.org

Xarxes socials