Fundació Salvador Seguí

Adoptant el seu nom, la FSS vol retre homenatge a l’anarcosindicalista Salvador Seguí, «El noi del sucre», una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari. Hereva d’aquest esperit, la FSS desenvolupa la seva activitat des de tres delegacions: Catalunya, Madrid i País Valencià

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es va constituir el 1986 com un Centre d’Estudis Llibertaris, amb un doble objectiu:

– Recopilar, ordenar, conservar i divulgar la documentació referent al moviment obrer, anarcosindicalisme i moviment llibertari.

– Investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d’una òptica no dogmàtica.

Els objectius fundacionals de la FSS que es mantenen fins a la data són:

– Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per la qual cosa ha creat i manté diversos Centres de Documentació i Arxius, localitzats, en aquest moment, a les ciutats de Barcelona, Madrid i València amb consulta oberta a el públic.

– Promoure la difusió i actualització de les idees llibertàries a través de:
* Publicacions pròpies o en règim de coedició. La FSS compte per a això amb una editorial (FSS Edicions) amb venda contrareemborsament.
* L’organització i participació en jornades de debat, col·loquis, cursos, grups de recerca, exposicions, altres publicacions, etc.
*La col·laboració oberta amb totes les entitats que  participen d’objectius similars.

Espai

Bloc 2

HORARI

dimarts i dijous de 16h a 20h

Contacte

Xarxes socials