COMISSIÓ

Espai Eines (Escola d’oficis)

EINES Escola d’oficis

Posant en circulació sabers i coneixements des d’una pràctica horitzontal.

Espai

HORARI

Contacte

einescanbatllo@gmail.com

Xarxes socials